Haber Ajansı
Haber Ajansı
İnsanlık tarihinin varoluşundan beri iletişim ve iletişim araçlarına olan ihtiyaç bu alanda bazı adımlar atmaya neden olmuştur. İnsanlar bazen dumanla, davul çalarak veya dikkat çekecek seslerle iletişim kurmaya çalışarak iletişim gereksinimini sağlamıştır.

İnsanlık tarihinin varoluşundan beri iletişim ve iletişim araçlarına olan ihtiyaç bu alanda bazı adımlar atmaya neden olmuştur. İnsanlar bazen dumanla, davul çalarak veya dikkat çekecek seslerle iletişim kurmaya çalışarak iletişim gereksinimini sağlamıştır. Gün geçtikçe gelişen teknolojinin de etkisi ile yenilikler birbirini izlemiştir. İletişimde gazeteciliğin yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Gelişen iletişim araçları bir nevi zaman kavramını yok etmiştir diyebiliriz. Ülkeler ve toplumlar arasındaki bilgi alışverişi iletişim sayesinde hız kazanmıştır. İletişim günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle bilgi edinme hakkı temel haklardan biri olarak görülmektedir. Gazeteler, radyolar, televizyonlar, dergiler, kitaplar insanların iletişim gereksinimini karşılayan basın organlarıdır. Gazetecilik ise iletişimde çok çok eskiden beri kullanılan iletişim aracıdır. Zamanla radyo ve televizyonların insan hayatına girmesiyle görsel ve işitsel basın önemli yer teşkil etmiştir. Telsiz, telefon, faks ve bilgisayarların gelişmesi ile birlikte ve teknolojik gelişmelerin de kullanılmasıyla basın dünyanın en dikkat çekici sektörlerinden biri olmuştur. Özellikle internetin iletişimde ki etkisi sınırları kaldırması açısından ve bilgi edinme olanaklarının sınırsız olmasına neden olmuştur. Dünyanın her yerine saniyelerle ulaşmak internetin en büyük rolüdür. Günümüzde hızla gelişen medya teknolojik imkânları da kullanarak geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. İnsanların iletişime verdikleri önem nedeniyle yazılı basının ve görsel medyanın daha da önem kazanmasıyla ve teknolojik gelişmelerle birlikte haber alma kaynaklarına olan ihtiyaç kendi kuruluşlarının dışındaki kaynaklardan da yararlanmalarına neden olmuştur. Bu nedenle hızlı habercilik yapmaları ile haber ajansları karşımıza çıkmaktadır. Haber ajansları basın sektöründe çok önemli bir yer tutar. Haber toplama ve toplanan bu haberleri aktaran uzmanlaşmış kuruluşlara haber ajansı denir. Haber ajansları geniş kitlelere haberlerin ulaşmasında ilk sırada yer alır.

Haber ajansı haber niteliği olan tüm insanları ilgilendiren bütün haberleri toplar ekonomi, spor, siyaset, magazin, müzik, sanat, eğitim ve gündem gibi tüm dünyayı ilgilendiren çeşitli konularda haber yapar haber ajansı güvenilir bir haber kaynağı olarak insanlara doğru ve tarafsız haber ulaştırmak görevidir. Dünyanın en eski haber ajansı AFP, 1835’te Charls-Louis Havas tarafından Fransa’da kurulmuştur. Dünyanın üçüncü büyük haber ajansıdır. Türkiye’de ise ilk haber ajansı Anadolu Ajansıdır. Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar’ın öncülüğünde 1920’de Ankara’da kurulmuştur.

Haber ajanslarının güvenilirliği gazete ve televizyonların ajansların haberlerine gösterdiği alaka ile ilgilidir. İyi bir haber ajansı tarafsız ve bağımsız olmalı aynı zamanda hiçbir siyasi görüş ile alakalı olmamalıdır. Ayrıca alanında uzman gazetecilerle çalışmalıdır. Haber ajansları alanında uzmanlaşan muhabirleriyle haber kaynaklarına çok hızlı şekilde ulaşır.

Haber ajansları gazete, dergi, radyo, internet ve televizyon gibi diğer kitle iletişim araçları için ulusal ya da uluslararası düzeyde haber toplayıp aktaran kuruluşlardır. İnsanlar günümüzde doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak için sadece kendi çevrelerinde bilgi ve olaylara değil tüm dünya olaylarına ilgi duymaktadırlar. Haber ajansları da gelişmiş teknolojik araçlarla haber toplama ve iletme görevini hem ulusal hem de uluslararası alanda hızlı ve yaygın bir şekilde tüm dünyaya iletmektedir. Aynı zamanda sayıları da artmakta olan haber ajansları kendi içlerinde de bir rekabet yarışına girmektedirler. En hızlı şekilde ulaşan haber ajansları bu rekabet yarışını önde götürmektedir. Bir haber ajansı için, haberin ulaştırılması noktasında üç aşamadan geçmesi gerekir.

• Haberin toplanması,

• Haberin işlenmesi,

• Haberin aktarılmasıdır.

Bu aşamalar oluşturulurken, haberin ulaşacağı kitlenin ilgisi, haberin aktarılma teknikleri etkin olmaktadır.

Günümüzde birçok haber ajansı vardır:

• Ulusal haber ajansları:

• İhlas haber ajansı (İHA)

• Anadolu ajansı(AA)

• Anka haber ajansı

• Türk haber ajansı (THA)

• Demirören haber ajansı(DHA)

• Cihan haber ajansı

Haber ajansları teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile iletişimi artık sosyal medyayı da haber kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Birçok haber ajansı sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. İnsanlar sosyal medyanın gelişimi ile haberleri direkt asıl kaynaktan yani haber ajanslarından alabilme imkânını bulmaktadırlar.

Haber ajansları çok hızlı bir şekilde ulaştıkları önemli gündem oluşturabilecek konuları anında hızlı bir şekilde kitlelere ulaştırabilmek imkânına sahiptir. Sosyal medya üzerinden veya görsel medya gazete gibi iletişim kaynaklarında son dakika haber başlıkla insanların dikkatini çekerek haber alma imkânı sunmaktadırlar. Son dakika haber ve gelişmeleri hatta Türkiye'den ve dünyadan 7/24 ulaşabilme imkânı sunan ajanslar vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir